Infosiderne

For ny som gammel beboer er disse afsnit “krumtappen”, når det drejer sig om at finde kontant information omkring teknik, tekniske vejledninger, kontaktnumre og diverse dokumenter.

Under “Tek Dok” finder du dokumenter til download. Savner du noget på vores info sider, må du meget sende en mail til Webmaster (klik her!), som så løbende vil opdatere med ny information.

BEMÆRK; Foreningen tager intet ansvar for anvendelsen af de på hjemmesiden publiceret dokumenter og anvisninger. Ansvaret for anvendelsen heraf påviler udelukkende den enkelte ejer.

TV og Internet

YouSee logoEjerforeningen har indgået en aftale med YouSee om levering af kabeltv og internet. Det betyder, at ejendommen er kablet op på YouSee, og at kabelstik i lejligheden dermed kun viser deres kanaler. Ønsker du at modtage fra anden udbyder, skal du selv finde ud af, hvordan du kan modtage tv-signal/internet.Foreningen har en lille rabat på Grundpakken, så når du kontakter Yousee, kan de finde foreningsaftalen ud fra din adresse. Din aftale med YouSee er individuel med direkte betaling.

Du finder udbud af kabeltv og internet på www.yousee.dk. Kundeservice har tlf. 7070 4040.

Forstyrrelser og fejl på TV

YouSee er ansvarlig for at leverer et ordentligt TV signal HELE vejen til dit fjernsyn. Al henvendelse om fejl skal derfor ske til “YouSee” kabel tv på 7070 4124. Du kan også checke driftsstatus på “YouSee”‘s hjemmeside.

Teknisk FAQ