Infosiderne2022-06-20T11:01:38+02:00

Infosiderne

For ny som gammel beboer er disse afsnit “krumtappen”, når det drejer sig om at finde kontant information omkring teknik, tekniske vejledninger, kontaktnumre og diverse dokumenter.

Under “Tek Dok” finder du dokumenter til download. Savner du noget på vores info sider, må du meget sende en mail til Webmaster (klik her!), som så løbende vil opdatere med ny information.

BEMÆRK; Foreningen tager intet ansvar for anvendelsen af de på hjemmesiden publiceret dokumenter og anvisninger. Ansvaret for anvendelsen heraf påviler udelukkende den enkelte ejer.

TV og Internet

YouSee logoEjerforeningen har indgået en aftale med YouSee om levering af kabeltv og internet. Det betyder, at ejendommen er kablet op på YouSee, og at kabelstik i lejligheden dermed kun viser deres kanaler. Ønsker du at modtage fra anden udbyder, skal du selv finde ud af, hvordan du kan modtage tv-signal/internet.Foreningen har en lille rabat på Grundpakken, så når du kontakter Yousee, kan de finde foreningsaftalen ud fra din adresse. Din aftale med YouSee er individuel med direkte betaling.

Du finder udbud af kabeltv og internet på www.yousee.dk. Kundeservice har tlf. 7070 4040.

Forstyrrelser og fejl på TV

YouSee er ansvarlig for at leverer et ordentligt TV signal HELE vejen til dit fjernsyn. Al henvendelse om fejl skal derfor ske til “YouSee” kabel tv på 7070 4124. Du kan også checke driftsstatus på “YouSee”‘s hjemmeside.

Teknisk FAQ

Via. et klik på nedenstående links, kan du finde svar på spørgsmål til din lejligheds tekniske installationer og deres vedligehold.

HUSK; Vedligeholdsarbejder der hører under foreningens ansvar, SKAL meldes til foreningens formand, hvorefter foreningen tager action. Foreningen dækker IKKE vedligeholdelse og omkostninger der bestilles/indkøbes af den enkelte ejer.

Nye/ekstra hoveddørsnøgler2016-11-06T19:33:54+01:00

Sådan bestiller du:

Nøgler bestilles skriftligt og kan kun foregå via den/de nøgleansvarlige i bestyrelsen. Nøgler kan ikke bestilles hos en låsesmed eller afhentes hos producenten, de bliver altid sendt anbefalet og pr. efterkrav direkte fra producenten. Alt dette for at undgå uautoriseret kopiering af nøglerne og for at bevare den max. sikkerhed i vores nøglesystem.
Prisen pr. nøgle er 160 kr. (pr. november 2011), dertil kommer porto og forsendelse.

Generelt om ombygninger2020-05-29T16:45:04+02:00

Foreningens generelle retningslinier for ombygning kan downloades fra underpunktet “Andre Dokumenter i hovednmenuen INFOSIDERNE  eller læses her.

Opsætning af havelåge i stuelejlighed2016-11-06T19:32:40+01:00

Hvis en havelåge ønskes isat hækken ved en stuelejlighed, skal der ansøges om tilladelse til dette hos bestyrelsen (idet hækken tilhørere ejerforeningen). Hvis ønsket godkendes, skal havelågen:

  • indkøbes af den enkelt ejer for dennes regning
  • udformes i henhold til foreningens tegning (kontakt foreningen for at få denne udleveret).
  • monteres efter gældende retningslinier af den enkelte ejer for dennes regning. Konsulter bestyrelsen omkring placering.
  • males og vedligeholdes af den enkelte ejer. Maling leveres u. beregning af foreningen, og andre farver/typer må ikke anvendes.
Udsugning og ventilation2015-09-13T15:03:02+02:00

Ejendommen er udstyret med tvungen udsugning via et centralt ventilationsanlæg. Anlægget kører kraftigt (fuld styrke) når der tages bad om morgenen (6.30 til 11.00), ved frokosttid (12.00 til 13.00) og ved aftenstide når der laves mad (17.00 til 21.00). Resten af tiden køres med lav styrke (halv styrke).

Det er vigtigt, at træklemme eller et vindue er på klem, for at emhætte eller aftræk kan virke bedst muligt.

Der må ikke monteres emhætter med motor af samme årsag, da disse vil ødelægge vort faste udsugningssystem og derved genere andre beboere.

Må jeg montere en emhætte med motor ?2015-09-13T15:03:17+02:00

Nej. Ejendommen har et centralt udsugningsanlæg og af denne årsag må der IKKE monteres emhætter med motor, idet en motordrevet emhætte vil ødelægge vort faste udsugningssystem og derved genere andre beboere.

Sikringer / HFI relæ2015-09-13T15:03:31+02:00

Sikringsboksen er placeret i dit køkken og er monteret på installationsskakten. Sikringerne er af den moderne HFI type.

Maling af altaner og terasser2015-09-13T15:03:45+02:00

Altaner og terasser må kun males på de indvendige sider i farven hvid, og med maling udleveret af foreningen. Foreningen stiller malingen til rådighed uden beregning for den enkelte. Dette af hensyn til at sikre brugen af de rigtige farver og kvaliteter.

Malingen der anvendes er: Novasil facademaling 491, farve brækket hvid nr. 205

Maling af altantræværk2015-09-13T14:50:27+02:00

Altantræværket males af foreningen i henhold til den generelle vedligeholdelsesplan.

Maling til småreparationer udleveres uden beregning af foreningen.

Malingen der anvendes til altantræværket er: Heldækkende træbeskyttelsesmaling 560, farve Irgrøn NCS S3050-G

Betjening af vinduer2015-09-13T15:04:35+02:00

Vinduerne er forsynet med en børne- og pudsesikring som forhindre fuld åbning af vinduerne. For at åbne vinduerne helt, skal den sorte knap på vinduet trykkes ind når vinduet er åbnet ca. 10 cm.

Tætningslister til vinduer og altandøre2015-09-13T15:04:50+02:00

Hvis de originale gummi / tætningslister omkring vinduer og altandør er defekte, anbefales disse erstatningslister:

– Beslagco, varenummer 4217.05.02

Kan købes hos Carl Ras A/S

Hvordan renses vandlåsen ved håndvasken2016-11-06T19:30:25+01:00