Retningslinier vedr. leje af fælleslokalet

LOKALET udlejes kun til ejere af en lejlighed i Ny Munkegård. Det er et krav, at den ejer, der foretager reservationen, deltager i det påtænkte arrangement. Fælleslokalet er til brug for ejernes private lukkede arrangementer, hvor der er minimal gene for de øvrige beboere (herunder støj og parkering).

LEJENs størrelse fastsættes af bestyrelsen. Lejen betales før nøgleudlevering.

RESERVATION kan ske via foreningens hjemmeside, mundtligt eller skriftligt til Bestyrer af fælleslokalet og lejemålet er gældende fra den aftalte dag kl. 13.00 indtil næste dag kl. 13.00. Nøglen afhentes hos Bestyrer af fælleslokale og afleveres igen dagen efter inden kl. 13.00.

MUSIK afspilles på et niveau, der ikke er til gene for beboerne i ejendommen. Der må kun spilles musik i lokalet fra det installerede anlæg med tilhørende højtalere.

Dør fra køkken til fællesarealerne mod havesiden skal holdes lukket og aflåst.

DET PÅHVILER LEJEREN af lokalet at aflevere dette i rengjort stand.
Eventuelle skader skal meddeles Bestyrer af fælleslokale i forbindelse med aflevering af nøgle.

VED AFLEVERING AF LOKALET SKAL:

 • Service skal være rengjort og placeret på de afmærkede pladser
 • Gulve skal være afvaskede/støvsugede
 • Køkkenet skal være rengjort
 • Skraldespanden skal være tømt
 • Rengøringsartikler skal være placeret i skab
 • Lys og elektriske apparater skal være slukkede
 • Ødelagte effekter bedes meddelt bestyrer af fælleslokale
 • Køleskab og fryser efterlades afvaskede og med åbne låger
 • Ovnen og kogeplader rengøres
 • Ophængning af pynt eller lignende er kun tilladt på de opsatte kroge
 • Ingen søm, stifter, tape eller lignende på væggene eller i lofterne
 • Loftsarmaturerne må ikke berøres
 • Eventuelle mangler ved lokalet bedes meddelt bestyrer så hurtigt som muligt

Revision: 21/3-2012

Lejepriser:

Hverdage, op til 4 timer: 100 kr.
Hverdage, over 4 timer: 200 kr.
Weekenddøgn: 400 kr.

Bestilles ved: Bestyrer af fælleslokale
Tlf: 42 76 31 82